Cookies

Het privacybeleid van Access Control Europe BV is opgezet ter bescherming van de privacy van de gebruikers van de website SALTOSHOP.NL en maakt onderdeel uit van de Algemene Voorwaarden van Access Control Europe BV. Het beleid is van toepassing op alle producten en diensten tenzij hier nadrukkelijk schriftelijk van wordt afgeweken. Access Control Europe BV respecteert de privacy van alle gebruikers van de website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.
In zover als wij in het kader van de bestelprocedure, die noodzakelijk is voor het kopen van producten of diensten, persoonlijke gegevens van de gebruiker opvragen, beheren, verwerken of gebruiken, gebeurt dit alleen in het kader van de Nederlandse en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming.

Gebruikers kunnen onze website bezoeken en zichzelf van de inhoud op de hoogte stellen, zonder persoonlijke gegevens te moeten opgeven.

Persoonlijke gegevens verstrekt de gebruiker vrijwillig, bijvoorbeeld wanneer er een bestelling wordt geplaatst, bij aanmelding voor een nieuwsbrief of van soortgelijke functies gebruik maakt. Deze persoonlijke gegevens kunnen zijn:
1. voor- en achternaam
2. bedrijfsnaam
3. adres
4. e-mailadres
5. telefoonnummer
6. naam van uw bank c.q. creditkaartgegevens
7. Afleveradres
8. Bestelgeschiedenis

Access Control Europe BV gebruikt de gegevens van de gebruiker voor de levering van zijn producten, algemene communicatie met de gebruiker en het verlenen van service aan de gebruiker. Voor het overige zullen de gegevens uitsluitend gebruikt worden met toestemming van de gebruiker. Access Control Europe BV zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling van de gebruiker.

Access Control Europe BV maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke voorkeuren de bezoeker heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of product. Cookies kunnen een computer of de bestanden die op een computer staan niet beschadigen. Indien de bezoeker geen cookies accepteert, heeft de gebruiker altijd de mogelijkheid om dit zelf aan te geven in de browser. Als de bezoeker de cookies uitzet is het mogelijk dat bepaalde functies niet optimaal werken of dat er van bepaalde diensten geen gebruik kan worden gemaakt.

Access Control Europe BV gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

De informatie van bezoekers zijn privé en niet openbaar. De bezoeker is vrij in de keus welke informatie gedeeld wordt met Access Control Europe BV.

Access Control Europe BV stuurt periodiek nieuwsbrieven, dit gebeurt alleen met toestemming van u, wilt u geen nieuwsbrief meer ontvangen is een e-mail aan ons voldoende om u uit te schrijven, wij maken geen gebruik van een geautomatiseerde systemen en zullen u niet benaderen voor marktonderzoek of gebruik maken van uw surfgedrag voor persoonlijke aanbiedingen.

Access Control Europe BV zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit de database verwijderen. Tevens kan de bezoeker online zijn gegevens aanpassen en wijzigen.